Богослужения / Фотоси 
За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

 

Фотоси  от  живота  на  Евангелска  Петдесятна  Църква - Бургас

 

                 РЕД НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА

Неделя                                                                                                                                            10:00 ч. - Официално празнично богослужение
18:00 ч. - Официално богослужение

Вторник                                                                                                                                18:00 ч. - Молитвено събрание

Сряда                                                                                                                                15:00 ч. - Молитвено богослужение

Четвъртък                                                                                                                        18:00 ч. - Официално богослужение

Събота                                                                                                                              18:30 ч. - Младежко богослужение

Всяка сутрин                                                                                                                  05:00 ч. - 07.00 ч. Молитвено събрание

 

 

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097