Пастири стр. 3
За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Пастири стр. 1 / Пастири стр. 2 / Пастири стр. 3 / Пастири стр. 4 / Пастири стр. 5 / Пастири стр. 6 / Пастири стр. 7 / Пастири стр. 8 / Пастири стр. 9 / Неделни учители / Хорова дейност

Пастир Емануил Манолов 1933-1937 г.

 

П-р Емануил Манолов е роден 1898 г. Служи в периода 33-37 г. Заедно с п-р Веселин Николов. Отличителна черта неговото служение е редактирането на списание " Благовестител". Превежда от английски много песни и създава първата песнарка с духовни химни.

 

 

 

П-р Емануил и Пенка Манолови

 П-р Емануил Манолов между вярващи

на църковния петдесятен събор в гр. Варна
 

 


П-р Емануил Манолов и п-р Д. Заплишний

между младежите от ЕПЦ Бургас.
 

 


П-р Емануил Манолов между вярващи

на църковния петдесятен събор в гр. Пловдив

 

Пастири стр. 1 / Пастири стр. 2 / Пастири стр. 3 / Пастири стр. 4 / Пастири стр. 5 / Пастири стр. 6 / Пастири стр. 7 / Пастири стр. 8 / Пастири стр. 9 / Неделни учители / Хорова дейност

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097